Centrum voor de Geschiedenis van Migranten

Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) richt zich op historisch onderzoek naar de komst en aanwezigheid van migranten in Nederland en Vlaanderen en stimuleert internationaal vergelijkend onderzoek naar migratie- en integratieprocessen. Het CGM stelt zich daarnaast tot doel om een actieve bijdrage te leveren aan het opsporen en toegankelijk maken van de bronnen met betrekking tot de geschiedenis van migranten in Nederland en Vlaanderen. Tot slot wil het CGM de kennis, verkregen met wetenschappelijk onderzoek, verspreiden onder een breed publiek door toegankelijke publicaties, tentoonstellingen en debatten.

Lees meer over het CGM, de betrokken onderzoekers en onze projecten op deze website.

Migratiegeschiedenis in het nieuws

Het Mechelse Theater M brengt in primeur voor Vlaanderen een komische theatervoorstelling over de eerste Marokkaanse gastarbeiders in België.

Den Haag krijgt een Migratie Museum. Het wordt gevestigd in het pand van (het failliete theater) Concordia aan het Hoge Zand in het centrum van Den Haag.

Stichting Droom en Daad, onder leiding van Wim Pijbes, opent in Rotterdam een museum over de miljoenen mensen die daar vandaan Europa verlieten.

In opdracht van stichting Taal Doet Meer stelde Erik van den Bergh de publicatie 'Grenzeloos lezen' samen.

Inhoud syndiceren

Projecten

Een Professionele Leergemeenschap van Docenten gericht op het leren onderzoeken van (migratie)geschiedenis van de eigen omgeving.


Op donderdag 27 oktober 2016 organiseert het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) in samenspraak met de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) een studiemiddag met als


Het Leidse migratieonderzoek is te volgen op de website History of International Migration.


De emigratie van Nederland naar Australië kent veel facetten. In dit project staan Australische immigranten uit het naoorlogse Nederland en hun levensgeschiedenissen centraal. 


Voor het onderzoek naar de Europese migratie naar Nederlands-Indië is een tweetal databases online beschikbaar gemaakt.


Het project Riftour omvat een tentoonstelling in een bus die van 8 juli tot 12 augustus 2009 door Noord-Marokko reisde.


Vijfeeuwenmigratie.nl is een website over de migratiegeschiedenis van Nederland.


H-Migration is een internationale discussielijst over het onderzoek naar migratie.


Voor een goed begrip van de oorzaken en gevolgen van migratie, hanteert dit project een  langetermijnperspectief en bestudeert migratie op een globale schaal.


Binnen het project Chinatown Den Haag verscheen het boek 'Een draak met vele gezichten. Chinatown Den Haag (1920-2010)'.


Contact:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam
+31 (0)6 249 77 938 (alleen op woensdagen)
e-mail: rick [dot] de [dot] jongatiisg [dot] nl


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM