Uitgebreid zoeken

Duitsland

Singel, gezien in noordelijke richting naar de Ronde Lutherse Kerk, 1871-1883. Collectie Stadsarchief Amsterdam

 

De Ronde Lutherse Kerk aan de Singel te Amsterdam

In Nederland woonden en werkten altijd veel Duitsers, terwijl veel Nederlanders in Duitsland hun brood verdienden.

Vestigingsverdrag met Duitsland 1906

Nederlandsche centrale voor vacantiekinderen uit Duitschland.

Vervoer van Duitsche kinderen kinderen in 1918.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Vakantiekinderen - Vervoer van Duitsche kinderen in 1918

Achttiende-eeuwse centsprent met ‘d’oortjesveeters smous’.

Centsprent met 'd'oortjesveeters smous'
Freie Presse

Freie Presse was een exilblad, dat in 1933 door gevluchte Duitse socalisten in Amsterdam werd uitgegeven.

Freie Presse

Hier een penning van Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen die in 1649 burger werd van Enkhuizen en daar tot het bakkersgilde werd toegelaten.

Gildepenning Karst Karstenzoon uit het Sticht Bremen - voorzijde
Duitse zeeman

Collectie: Atlas van Stolk

Duitse zeeman

In 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Het uitzetten van vreemdelingen (1849)

Uit Harderwijk vertrekkende detachementen koloniale militairen op het station. Het afscheid van Harderwijk werd steevast begeleid door het muziekkorps van het werfdepot.

Vertrek van koloniale militairen uit werfdepot Harderwijk

Het Comité Bijzondere Joodsche Belangen riep op de onmenselijke behandeling van Joden in Duitsland te veroordelen (1936).

Comité Bijzondere Joodsche Belangen

De Nederlandse arbeidsbeurs in de Duitse industriestad Oberhausen (Westfalen) hielp bij de bemiddeling van Duitse dienstbodes naar Nederland.

Nederlandse Arbeidsbeurs te Oberhausen

Achttiende-eeuwse centsprent met de ‘lint-smousin’.

Centsprent met de 'lint-smousin'

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Register van poorterinschrijvingen in Leiden 1588-1811

Overzicht van aantallen Joodse vluchtelingen in verschillende Nederlandse gemeenten in december en januari 1936.

Registratie Joodse vluchtelingen

Toestemming van het gemeentebestuur van Zoeterwoude om gedurende één jaar als vreemde dagloner binnen het Koninkrijk te werken.

 

Acte van verlof voor vreemde dagloners in Zoeterwoude, 1807

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

Groepsfoto van het personeel van ‘Werklust’, ca. 1900.

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

De Duitse Friedrich Wilhelm Leopold Brockschmidt (Salzuflen 1840 - Winschoten 1907) met zijn zoon Hindrik. Friedrich kwam in 1864 naar Winschoten en trouwde daar Jacobje Prins.

Duitse steenbakker Brockschmidt
Poorter eed

In 1796 legde schoenmaker Joseph Tonck, afkomstig uit de plaats Dursten in Duitsland de Amsterdamse Poorter eed af. Migranten konden na betaling burger van een stad worden.

Poorter eed
Babyfotoboek

Waarschijnlijk heeft mijn oma dit babyfotoboek aan mijn ouders gegeven.

Babyfotoboek

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM