Uitgebreid zoeken

Indonesië

Roan
Roan

Den Haag, Scheveningen, 1929. Indische verlofgangers op het strand van Scheveningen. V.l.n.r.: Nic Schönherr, Sophie Schönherr-Pieper met Chrisje en onbekende.

Indische verlofgangers in Scheveningen

Orgaan van de stichting ‘Door de Eeuwen Trouw’.

Stem van Ambon
Onze Koers

Centraal orgaan van de Vereniging Indische Nederlanders. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Onze Koers
Indiëgangers
Indiëgangers

‘Djangan Loepah’ was een losbladig gestencild boekje dat gerepatrieerden uit het voormalige Nederlands-Indie na hun aankomst in Nederland maandelijks kregen toegezonden.

Fragmenten uit Djangan Loepah

Het weeshuis waarin ik geboren ben is een paar jaar geleden verhuisd naar een andere wijk van Jakarta. Op de foto ben ik te zien en drie meisjes die nog steeds in het weeshuis wonen.

Weeshuis in Jakarta

Herdenkingsbijeenkomst t.g.v. de 35-jarige aanwezigheid van de Molukkers in Nederland. Lubbers (r.) overhandigt een exemplaar van het Besluit-Rietkerkuitkering aan Ds. Metiari.

Rietkerkuitkering

West-Papua courier : opinieblad over de situatie in West Papua, uitgegeven door de Stichting Informatie West Papua.

West Papua Courier

Jonge verlofgangers op het terrasje bij een uitspanning in duingebied Meijendel, Wassenaar 1926. Collectie Historisch Beeldarchief Migranten

Groepsportret van Indische verlofgangers
Marinjo

Informatiebulletin van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Marinjo

Javaanse contractarbeiders kwamen aan in Paramaribo, 1925. Javaanse Surinamers in Nederland hebben een rijke migratiegeschiedenis. Zij hebben een dubbele migratiegeschiedenis.

De aankomst van Javaanse contractarbeiders in Suriname

Kookrubriek uit Pertemuan 1962 , een krantje dat verspreid werd door het Commissariaat Ambonezenzorg (CAZ) in alle Molukse woonoorden. Kookrubriek in het Nederlands en het Maleis.

Kookrubriek Pertemuan 1962
Reclame PTT

Reclame PTT voor goedkope kerst- en nieuwjaarsgesprekken met Indonesië.

Reclame PTT

Advertentie voor Chinees-Indisch restaurant Nieuw-Nanking, Amsterdam. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Chinees-Indisch restaurant

Sportdag in het Molukse woonoord Schattenberg (Westerbork), jaren 50.


Uitgave van de Molukse jongerenbeweging Gerakan Pattimura. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Madjalah Pattimura
Dienstbevel

Dit dienstbevel had betrekking op een groep vrijgezellen van het Subsistentenbataljon Ambon in Jatinegara (Jakarta).

Dienstbevel
Familie Boon

Foto van de Familie Boon. Tjimahi, ca 1917.

Familie Boon

Vereniging van Indische vrouwen in Groningen en omgeving in het stadspark van Groningen (1958). Tweede rij, achter de vrouw met het kind op schoot: An Midderham-Vrieling.

Vereniging Indische Vrouwen

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM