Uitgebreid zoeken

Italië

adresboek

Vermelding van de ‘Italiaansche Beeldenfabriek’ van (Ugo) Bertoluzzi in Amsterdams adresboek uit 1934.

Stadsarchief Amsterdam

adresboek

Artikel uit de Volkskrant, 9 sept. 1961

Vertrek uit Oldenzaal

Knipsel uit de Volkskrant over de aankomst van de eerste Italianen in Amsterdam, oktober 1960. Zij gingen aan het werk bij ondermeer de ADM en de Draka.

Eerste Italiaanse arbeiders in Amsterdam aan de slag

Een interview met Emilio Esposito die in 1961 In Utrecht kwam werken.

Eindhoven, 1937. Quirino De Mas als venter voor ijssalon Venezia.

Quirino De Mas

Orgeldraaiersechtpaar Antonio Fusco en Giuseppina Capocci met hun orgeltje aan het Hugo de Grootplein, Delft, met op de achtergrond de Hugo de Grootstraat.

Italiaans orgeldraaiersechtpaar

Artikel uit de Volkskrant over de rellen in Oldenzaal, 3 september 1961

Met dank aan: VKgeschiedenis.nl

Rellen in Oldenzaal

Programma van RTVoost over de rellen in Oldenzaal

Fragment rellen in Oldenzaal

Italiaanse werknemers van Hoogovens op een uitje naar Volendam, 1962.

Collectie IISG

Uitje naar Volendam

Een klein aantal protestanten die in de 17de eeuw vanwege hun geloof Italië ontvluchtte kwam in Nederland terecht. Zo kwam Giovanni Battista in 1612 naar Groningen.

Vluchtelingen uit Piemonte
Kerstviering

Kerstviering van Italiaanse werknemers, georganiseerd door stichting Peregrinus, 1962.

Kerstviering

Italiaanse werknemers bezoeken Volendam, 1962.

Italianen in Volendam

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

'Vreemde' bedelaars Leiden 1725

Artikel uit de Volkskrant, 7 oktober 1961 over de staking van Italiaanse arbeiders bij Hoogovens. Aanleiding  was de ontevredenheid over de kwaliteit van het eten.

Staking Hoogovens

Man met draaiorgel en jongen met marmot, beiden afkomstig uit ‘Savoisch Gebergte’.


Collectie: Atlas van Stolk.

Rondtrekkende muzikanten

Afbeelding linksonder: prent van een beeldenkoopman uit Italië.

Collectie Atlas van Stolk

Beeldenverkoper

Uitnodiging van de ADM voor de Italiaan Salvatore Gianetta, 1960. Het tekort aan personeel was groot na de Tweede Wereldoorlog.

Uitnodigingsbrief Amsterdamsche Droogdok Maatschappij N.V.

In de jaren ’60 was het ongehoord om met iemand uit een andere cultuur of met een andere religie te trouwen.

Gemengd Italiaans-Nederlands huwelijk

Collectie Atlas van stolk

Italiaanse schoorsteenveger

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM