Uitgebreid zoeken

Spanje

Lijst met aanvragen van diverse bedrijven door heel Nederland om Spaanse arbeiders.

Aanvragen Nederlandse bedrijven om Spaanse arbeidskrachten 1962

Een interview met de...

Aankomst in 1937 bij Roosendaal van een groep Spanjaarden die vanwege de Burgeroorlog (1936 - 1939) hun land ontvlucht zijn.

Spaanse vluchtelingen, 1937

De Spaanse generalissimo Franco en zijn vrouw, toegejuicht door 100.000 aanhangers/ Rechts de beoogde opvolger, 18 december 1970.

Migratiemotief: Franco

Vonnisboek van de Schepenbank van Leiden, met lijst van opgebrachte bedelaars uit 1725.

'Vreemde' bedelaars Leiden 1725

Lijsten met werkgevers die Spaanse gastarbeiders geworven hadden. Pet stad staat aangegeven welk bedrijf personeel zocht en hoeveel.

Lijsten met werkplaatsen voor Spaanse gastarbeiders

Parade voor de oudgedienden, 19 augustus 1965. Collectie IISG, Vrije Volk

Migratiemotief: Franco

Vroege gezinshereniging, aanvullend onderwijs. IJmuiden 1969.


Collectie IISG, Peregrinus

Verloop van de migratie

(IISG, BG)

Aankomst bij de Staatsmijnen

(IISG, BG)

Aankomst in Nederland, 1961

Op het platteland in de buurt van Sevilla, juli 1955. Collectie IISG: Vrije Volk, foto: Kees Scherer

Migratiemotief: armoede

In het Spaans opgestelde voorlichtingsfolder van de Federatie Nederlandse Vakverenigingen waarin buitenlandse werknemers wordt uitgelegd wat het Secretariaat Buitenlandse...

FNV voorlichtingsfolder

Foto Spanjaarden op Ameland, jaren '30.

Een aflevering van het tv-programma Andere Tijden over deze Spaanse vluchtelingen op Ameland.

Spaanse vluchtelingen op Ameland (1937-1939)

De eerste Spanjaarden bij Hoogovens, 1961. Collectie IISG, Peregrinus

Spaanse gastarbeiders

Den Haag, 1970 (ca.). Een foto die waarschijnlijk is gemaakt ter gelegenheid van de eerste heilige communie van één van de kinderen van de Spaanse familie Facal.

Heilige communie

Nederland en Spanje bondgenoten, 27 januari 1971.


Collectie IISG, tekening van Opland voor De Volkskrant

Politiek activisme

Uitgeven van Delegación del SEU, Facultad de Medicina de Cádiz, Spanje. Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Boletin Informativo

5850: Spaanse gastarbeiders naar Spanje met vacantie.

Spaanse gastarbeiders naar Spanje met vacantie

Foto: aankomst van Spaanse gastarbeiders, 1961

Aflevering van tv-programma Andere Tijden over gastarbeiders uit Spanje.

Nederland is vol

Een interview met Luis Oscar Sevilla, die in 1965 als buitenlandse werknemer naar Utrecht kwam.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM