Uitgebreid zoeken

De Belgische migratiegeschiedenis in drie talen

Afgelopen zaterdag 23 september vond in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten de eerste Dag voor de Belgische Migratiegeschiedenis plaats. In Brussel verzamelden zich zowel academici die zich bezighouden met de Belgische migratiegeschiedenis als vertegenwoordigers van archiefinstellingen, musea, heemkundige kringen en enkele journalisten. Samen werd er onderzocht hoe de huidige stand van het historische migratieonderzoek eruit ziet, hoe er beter kan worden samengewerkt en welke rol er voor elk van deze partijen in het hoogoplopende publieke debat over migratie is.

Op het programma stonden lezingen van historici die zich bezighouden met zulke diverse thema’s als de gemeenschapsvorming onder buitenlandse zeelieden in de Antwerpse haven in de tweede helft van de negentiende eeuw, West-Vlaamse seizoensarbeiders in Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, koloniale migratie en het onderwijs aan Italiaanse migrantenkinderen in België in de twintigste eeuw. Enkele studenten stelden ook hun onderzoeksprojecten voor met een postersessie in de ontvangsthal van de Academie. Door een medewerker van het Felix Archief (het stadsarchief van Antwerpen) werd tevens een introductie geboden op hun online beschikbaar gemaakte collectie van vreemdelingendossiers (1840-1930).

Aan het einde van de dag werd er door verschillende ervaren migratiehistorici, waaronder Anne Morelli (ULB), Frank Caestecker (UGent), en vertegenwoordigers van het Red Starline Museum, Kazerne Dossin en AMSAB-ING verder gediscussieerd over de toekomst van het Belgische migratieonderzoek. Ook over een vervolgbijeenkomst en het opzetten van een vergelijkbaar netwerk als het Nederlandse Centrum voor de Geschiedenis van Migranten en de website vijfeeuwenmigratie.nl passeerden daarbij de revue. Het feit dat het openingswoord door professor Anne Winter (VUB) in drie talen (Frans, Nederland en Engels) werd uitgesproken, zette de toon voor de gehele dag. Daarin werd door alle deelnemers gepoogd om behalve taalgrenzen, vooral ook de verschillende benaderingen van het migratiethema te overstijgen en informatie te delen om ook de unieke positie van België in het internationale onderzoek naar en de beleidsvorming over migratie beter in beeld te krijgen. À suivre/wordt vervolgd/to be continued!

De organisatie van de dag was in handen van Torsten Feys (VUB), verdere inlichtingen over een nieuwe dag of het volledige programma zijn te vinden op de website van Amsab-ISG

Tekst door Aniek Smit


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM