Uitgebreid zoeken

Leo Lucassen verzorgt Comeniuslezing 2016

Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en hoogleraar Mondiale arbeidsmarkt en migratie aan de Universiteit van Leiden, verzorgt op 2 april a.s. de Comeniuslezing 2016. Thema van het eerste lustrumjaar waarin de Comeniusprijs wordt uitgereikt is ‘Burgers van één wereld’.

Lucassen zal de actualiteit rond migratie duiden in de geest van het gedachtegoed van theoloog, filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius (1592-1670). Tijdens de Comenius dag in de Grote Kerk in Naarden op zaterdag 2 april a.s. wordt ook de Comeniusprijs uitgereikt. Vorig jaar ontving schrijver Geert Mak de prijs. Robbert Dijkgraaf (2012), Paul Schnabel (2013) en Louise Fresco (2014) gingen hem voor. De naam van de ontvanger van de Comeniusprijs 2016 wordt later bekend gemaakt.

Comeniusprijs
De Comeniusprijs wordt jaarlijks namens de stichting Comenius Museum toegekend op advies van een jury onder leiding van Gottfried Leibbrandt, oprichter en oud-voorzitter van het College van Bestuur van de Open Universiteit Nederland. De jury bestaat uit leden met relaties in de wereld van onderwijs en educatie, religie en zingeving en politiek en samenleving. Job Cohen, o.a. oud Burgemeester van Amsterdam, Tijs van Ruiten, directeur van het Nationaal Onderwijs Museum, Wouter Goris, hoogleraar filosofie aan de VU, Loek Vredevoogd, oud/bestuursvoorzitter van de Universiteit van Leiden, Olga Fles en Helena Verhoef namens het Comenius Museum maken onderdeel van de jury uit. De Comeniusprijs 2016 wordt uitgereikt door mevrouw Albertine van Vliet, waarnemend burgemeester van de gemeente Gooise Meren.

Onder de gasten bevinden zich in de regel een aantal (internationale) hoogwaardigheidsbekleders waaronder de ambassadeurs van Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije (Visegrad Group). De slogan van de Comeniusdag is de uitspraak van Comenius: ‘Wij zijn allen burgers van één wereld’. Dit jaar wordt in de Comeniuslezing stil gestaan bij het thema ‘migratie’ onder de titel ’Burgers van één wereld. Migratie als normaal menselijk gedrag.’ Leo Lucassen, Directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam en hoogleraar mondiale arbeidsmarkt en migratie aan de Universiteit van Leiden zal in zijn bijdrage een aantal actuele zaken duiden. Als wij allen burgers van een wereld zijn, dan zouden mensen zich vrij over deze wereld moeten kunnen bewegen. Migratiebewegingen zijn dan ‘menselijk’ gedrag. Vandaaruit is te bestuderen hoe en waarom mensen migreren. Wat beweegt mensen om te migreren? Wat laat het verleden zien over de positieve en negatieven gevolgen van grote migratiebewegingen? Is migratie een probleem of een oplossing? En last but but least: hoe verhouden de emoties zich tot de feiten?

Praktische informatie
Datum: Zaterdag 2 april 2016
Aanvang: 13.00 uur
Plaats: Grote Kerk, Marktstraat 13 in Naarden
Kosten: De toegang is gratis
Aanmelden: Aanmelding vooraf via www.comeniusmuseum.nl is verplicht. In de Kerk is ruimte voor maximaal 750 bezoekers.

Voor meer informatie over de Comeniusdag 2016, de Comeniuslezing, de Comeniusprijs en het organiserende Comenius Museum kunt u ook kijken op www.comeniusmuseum.nl


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM