Uitgebreid zoeken

Migratiehistoricus Annemarie Cottaar geridderd

Migratiehistoricus Annemarie Cottaar is op 9 december in Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Annemarie Cottaar heeft een onmisbare rol gespeeld in het het schrijven van de geschiedenis van migranten en migratie in Nederland. Ze is onder meer op oprichter van het Historisch Beeldarchief Migranten. Dat bevat de verhalen en privé-foto's van migranten in Nederland van allerlei herkomst: Surinamers, Grieken, Slovenen, Chinezen...
Ze publiceerde ook in boekvorm over dit thema, bijvoorbeeld Zusters uit Suriname: naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging  (externe link) (2003) of Marokkanen in Nederland (externe link): de pioniers vertellen (2009)

In 1996 promoveerde Cottaar op de geschiedenis van woonwagenbewoners: Kooplui, kermisklanten en andere woonwagenbewoners : groepsvorming en beleid, 1870-1945 (externe link).


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM