Uitgebreid zoeken

Ongekend Bijzonder Symposium: Unknown voices, new lessons - Inschrijving geopend

Het symposium Unknown voices, new lessons bespreekt de uitkomsten van het nationale oral history project Ongekend Bijzonder en trekt hieruit lessen voor de toekomst, ook voor bredere doelgroepen. Tijdens Ongekend Bijzonder zijn 248 gefilmde levensverhalen van voormalige vluchtelingen verzameld. Deze interviews zijn inmiddels formeel overgedragen aan de stadsarchieven in de vier grote steden. Meer informatie via https://ongekendbijzonder.nl

Dit symposium is een samenwerking tussen Stichting BMP, de initiator van Ongekend Bijzonder, en het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (IISG) en de Werkgroep Oral History van het Huizinga Instituut.

 

Twee hoofdthema’s:

1) De betekenis van de 248 oral history interviews met (voormalige) vluchtelingen voor de hedendaagse geschiedschrijving en beleidsontwikkeling.

2) Het bewaren, toegankelijk maken en presenteren van dit materiaal in samenwerking met  archieven, culturele instellingen, musea en vluchtelingen.

In de ochtend is er een plenair programma onder leiding van Selma Leydesdorff, hoogleraar Oral history and Culture aan de Universiteit van Amsterdam. Sprekers zijn onder meer:

·       Corinne Squire van het Centre for Narrative Research van de East Londen University

·       Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit

·       Leo Lucassen, directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis   

·       Jantje Steenhuis, directeur Stadsarchief Rotterdam 

·       Wayne Modest, Hoofd Research Centre for Material Culture, Leiden (gevraagd)

In de middag zijn er zes workshops. Deelnemers worden uitgedaagd hun denkkracht in te zetten aan de hand van concrete vragen. Inleiders uit de ochtend fungeren als juryleden. Actiepunten uit de workshops worden aan het einde van de dag gepresenteerd. Thema’s van de workshops zijn:

- Out of the box: Toekomstige oral history projecten (Engels)

- Inhoud van de Ongekend Bijzonder interviews en verder onderzoek

- Oral history materiaal: Duurzaam en toegankelijk? Workshop powered by DANS

- De presentatie van oral history materiaal, co-creatie and culturele participatie (engels)

- Open up: Ontwikkeling van educatieve programma’s over/door vluchtelingen

- Beleidsadviezen en handelingsperspectieven voor organisaties en beleidsmakers

 Het hele programma staat online: https://ongekendbijzonder.nl/symposium/

Er is plek voor 150 mensen. Toegang is vrij na aanmelding 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM