Uitgebreid zoeken

Migratiegeschiedenis in het nieuws

De documentaire serie ‘Veerboot naar Holland’ vertelt het immigratieverhaal van vijf Turkse gezinnen in Nederland.

De Nederlandse slavernijhandel in de 17e en 18e bracht meer op dan tot nu toe gedacht. Dit blijkt uit onderzoek van VU-promovendus Matthias van Rossum en Karwan Fatah (Universiteit Leiden).

Nieuw in Nederland: Feesten en rituelen in verandering van Irene Stengs, levert een bijdrage aan het publieke debat over immigranten, cultuur en nationalisme.

Mediha Sahin laat in haar promotieonderzoek Studies on Migrant Entrepreneurship in Dutch Cities naar ondernemerschap onder migranten - met name Marokkanen, Turken, Antillianen en Su

Voor het eerst zijn onderzoeksgegevens over de allochtone bevolking in Amsterdam en Rotterdam verzameld en met elkaar vergeleken.

Journalist, essayist en programmamaker Anil Ramdas overleed donderdag 16 februari op 54 jarige leeftijd. Als journalist werkte Ramdas onder meer voor de VPRO, de Groene Amsterdammer en NRC Han

In zijn nieuwe boek stelt David Pinto dat integratiebeleid vervangen moet worden door participatiebeleid.

In 2012 herdenken Nederland en Turkije de 400 jarige handelsbetrekking die er tussen beide landen bestaat.

Op 10 april verschijnt Spaghetti met hutspot. Een autobiografisch proza waarin de lezer een kijkje krijgt achter de gesloten deuren van een Italiaans immigrantengezin.

Werk is sinds de openstelling van de arbeidsmarkt voor inwoners uit Midden- en Oost-Europese lidstaten de belangrijkste reden voor niet-Nederlandse migranten om naar Nederland te komen.

Het Indisch Herinneringscentrum organiseert op donderdag 9 februari 2012 i.s.m.

Selling Etnhnic Neighborhoods. The rise of neighborhoods as places of leisure and consumption. Edited by Volkan Aytar, Jan Rath.

Vandaag in de NRC: Opinie & Deabt, Essay van Mohammed Benzakour over omgekeerde opvoeding in migrantenfamilies.

Op 3 december jl. presenteerde auteur Milena Mulders de Sloveense vertaling van haar boek Met de buik het brood achterna. Mijn Sloveense geschiedenis in Ljubljana.

Op 15 december j.l. promoveerde Serge Langeweg in Maastricht bij Prof. Ad. Knotter op het proefschrift getiteld Mijnbouw en arbeidsmarkt in Nederlands-Limburg.

Het boek van H. Obdeijn, M Schrover  Komen en gaan. Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550. (2008) uitgegeven door Bert Bakker, is gratis te downloaden.

Na een dieptepunt van bewoning met slechts een paar honderd mensen in de laat-Romeinse tijd groeide de bevolking in Zuid-Holland naar zo’n 3000 inwoners in de Vroege Middeleeuwen.

In Leiden wordt tussen februari en mei 2012 een spannende cursus gegeven voor BA studenten:  Migration, Cultural Interaction and Community Formation: from the roman

Launche website: Transatlantic Perspectives: Europe in the Eyes of European Immigrants to the United States, 1930-1980

Op 28 januari 2011 werd door burgemeester Wolfsen de expositie 'Hier ben ik thuis, 50 jaar gastarbeiders in Utrecht' geopend.

Sinds 2009 heeft het Eugeen Van Mieghem Museum onderdak gevonden in het Redershuis in Antwerpen. Tot nu toe was enkel het gelijkvloers toegankelijk voor het publiek.

De publicatie Illegal Migration and Gender in a Global and Historical Perspective van Schrover, Van der Leun, Lucassen en Quispel is nu gratis online beschikbaar. Twee onderwerpen staan c

Al in de 17de eeuw was de Amstelstad in vele opzichten het centrum van de wereld.

De grondlegger van de indo-rock in Nederland, Andy Tielman, is op 75-jarige leeftijd overleden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM