Uitgebreid zoeken

1800-1900

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Archief Rijksuniversiteit Utrecht, faculteiten (theologie)

1863-1864 Paltzers, Hongaren Nederland tot 1885-1886

Paltser en Hongaarse studenten in Utrecht, 1863-1886

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

Tussen 1850 en 1900 reisden Duitse handelaren naar Nederland om aan de bevolking allerlei goederen te verkopen.

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen.

Inschrijving van vreemdelingen in Utrecht, 1849-1856

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ledenlijsten van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden 1899-1919

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1789-1808

Met onder andere de migranten:

Lijsten met vergunningen voor het uitoefenen van handel en nijverheden op het platteland, 1789-1808

Tussen 1600 en 1900 trokken jaarlijks tienduizenden Duitsers uit Westfalen naar Nederland als seizoensarbeider.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Gemeente Warmond, tot 1930

Register van ingekomen personen.

Zie bijlage voor hele bestand

Registers van ingekomen personen, gemeente Warmond, 1813-1822

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM