Uitgebreid zoeken

1800-1900

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Tijdens de Gouden Eeuw en daarna kwamen uit Duitsland veel arbeiders om te helpen met hooien in de drukke zomermaanden.

 

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II))(1574-1816)

Register van poorterinschrijvingen in Leiden 1588-1811
Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Archief Nederlands-Israƫlische gemeente te Maarsen

Gesloten huwelijken tussen 1824-1845.

Huwelijken tussen 1825-1845 in de Nederlands-Israelische gemeente te Maarsen

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 2: stukken over afzonderlijke onderwerpen.

Inschrijving van vreemdelingen in Utrecht, 1849-1856

Toestemming van het gemeentebestuur van Zoeterwoude om gedurende Ć©Ć©n jaar als vreemde dagloner binnen het Koninkrijk te werken.

 

Acte van verlof voor vreemde dagloners in Zoeterwoude, 1807

Conceptversie van het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandsch-Israƫlitische godsdienstige school te Leiden, 1837.

Huishoudelijk Reglement Nederlandsch-Israƫlitische godsdienstige school

Stadsarchief Leiden (SA III)(1816-1929)

Ingevuld formulier voor toestemming tot vestiging in de stad Leiden door de burgemeester en de wethouders, 1826

 

Ingevuld formulier voor toestemming tot vestiging in de stad Leiden, 1826

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM