Uitgebreid zoeken

1900-1945

Na 1800 werd Indi├ź officieel een Nederlandse kolonie. De naam veranderde toen in Nederlands-Indi├ź. De V.O.C. werd opgeheven en haar bezittingen werden overgedragen aan de Nederlandse staat.

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969, deel 3

Leermiddelen voor Belgische geïnterneerde militairen 1914.

Leermiddelen voor Belgische geïnterneerde militairen 1914

Archief Bestuur Franciscanen Nederland.

Pater Theotimus van Velzen en de Sloveense Vereniging in Heerlen, 1929.

Pater Theotimus van Velzen en de Sloveense Vereniging in Heerlen, 1929

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, tewerkstelling en terugkeer van Belgische militairen, 1917-1919

Brief aan de burgemeester van Sassenheim betreffende geïnterneerde Belgische vluchtelingen, 1917

Brief van Alfred Mozer aan John F. Kennedy, 13 mei 1963.

Brief Alfred Mozer aan John F. Kennedy

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

Vanaf 1905 kwamen Slovenen naar Nederland om in de Limburgse mijnen te werken. Tot halverwege de jaren '20 vertrokken deze migranten op eigen houtje naar Nederland.

Akte tot verlening van de honoraire rang van directeur-generaal van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap, 15 maart 1970.

Albert Mozer: Benoeming tot directeur-generaal

Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten.

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk.

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden

Ledenlijsten en opgaven van lidmaatschap, 1899-1919.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Ledenlijsten van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereniging, Afd. Leiden 1899-1919

Documenten van de Chineezen-vereeniging in Nederland, opgericht in 1911. Waaronder notulen van de vergaderingen en de ontwerp-statuten van het orgaan van de vereniging.

Documenten van de Chineezen-vereeniging in Nederland

Archief Bestuur Franciscanen Nederland

Priesters werkzaam onder de Slovenen in den vreemde

Verjaardagsspeech van Alfred Mozer op zijn zestigste verjaardag, maart 1965.

Verjaardagsspeech Alfred Mozer

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

1900-1945

In de eerste helft van de 20ste eeuw nam het aantal migranten in Nederland sterk toe ten opzichte van de eeuw ervoor.

Documenten betreffende het leven van Martha Tausk (geb. Wenen 1881) in Nederland.

Documentatie betreffende Martha M. Tausk-Frisch

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM