Uitgebreid zoeken

1900-1945

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Documenten van de Chineezen-vereeniging in Nederland, opgericht in 1911. Waaronder notulen van de vergaderingen en de ontwerp-statuten van het orgaan van de vereniging.

Documenten van de Chineezen-vereeniging in Nederland
1900-1945

In de eerste helft van de 20ste eeuw nam het aantal migranten in Nederland sterk toe ten opzichte van de eeuw ervoor.

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen meer dan 150.000 kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders.

Verjaardagsspeech van Alfred Mozer op zijn zestigste verjaardag, maart 1965.

Verjaardagsspeech Alfred Mozer

Archief Gemeentebestuur van Utrecht, 1813-1969.

Diverse bestanden betreffende de onderstand en verpleging van Belgische vluchtelingen in Utrecht, maart 1918 - maart 1921.

Onderstand en verpleging van Belgische vluchtelingen, 1918-1921

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Documenten betreffende het leven van Clara Meijer-Wichmann (geb. Hamburg 1885), waaronder:
- Geboortekaartje
- Schoolboekje lagere school
- HBS-diploma

Documenten betreffende het leven van Clara Wichmann

Werknemers van de Indische overheid mochten vanaf het begin van de 19de eeuw eens in de 6 jaar op verlof.

In de 19de eeuw ronselde Nederland ruim 3.000 soldaten in de Goudkust, het huidige Ghana, voor het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) in de archipel. Tussen 1831 en...

Nederlandsche centrale voor vacantiekinderen uit Duitschland.

Vervoer van Duitsche kinderen kinderen in 1918.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Vakantiekinderen - Vervoer van Duitsche kinderen in 1918

Tussen 1920 en 1940 kwamen er bijna 200.000 buitenlandse vrouwen naar Nederland om hier als dienstbode te werken.

In het begin van de 20ste eeuw kwam een kleine groep Chinezen naar Nederland. Het waren vooral zeemannen die in Rotterdam en Amsterdam aan wal gingen.

Akte tot verlening van de honoraire rang van directeur-generaal van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap, 15 maart 1970.

Albert Mozer: Benoeming tot directeur-generaal

In het begin van de 20e eeuw is voor de Griekse migratie de periode van de Megali Katastrofi (grote catastrofe) van belang.

Wanneer, hoe en waarom spelen non-gouvernementele organisaties (NGOs) die zich hardmaken voor de bescherming van vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld Amnesty International en het Rode Kruis, een rol...

Gemeente Sassenheim

Stukken betreffende de opvang, tewerkstelling en terugkeer van Belgische militairen, 1917-1919

Brief aan de burgemeester van Sassenheim betreffende geĆÆnterneerde Belgische vluchtelingen, 1917

Archief Deputaatschap Hongaren.

Documenten betreffende steunaanvraag voor Hongaarse studenten in Nederland. In het bijzonder de steunaanvraag van de Hongaar Julius Antal.

Steunaanvraag voor Hongaarse studenten in Nederland, 1922

Archief Rijksuniversiteit Utrecht

Verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: opgave van buitenlandse docenten in het hoger onderwijs, 1926

Verzoek om opgave van buitenlandse docenten in het hoger onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1926

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM