Uitgebreid zoeken

1945-heden

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd.

Tussen 1960 en 1973 kwamen 65.000 Turkse migranten naar Nederland. Zij waren vooral afkomstig uit het Midden en Zuidoosten van Turkije, waar veel werkloosheid heerste.

Het onderwijsstelsel in Suriname was beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden autochtone Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie.

Akte tot verlening van de honoraire rang van directeur-generaal van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap, 15 maart 1970.

Albert Mozer: Benoeming tot directeur-generaal

Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.

Lijsten met werkgevers die Spaanse gastarbeiders geworven hadden. Pet stad staat aangegeven welk bedrijf personeel zocht en hoeveel.

Lijsten met werkplaatsen voor Spaanse gastarbeiders

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Documenten betreffende woonruimte voor Ambonezen werkzaam in de Demka fabriek, 1955

Archief Demka fabriek Utrecht

Correspondentie mbt Belgische en Italiaanse werknemers in de Demka fabriek in Utrecht, 1957.

Correspondentie mbt Belgische en Italiaanse werknemers in de Demka fabriek in Utrecht, 1957

Papua’s zijn de oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Guinea. Van deze bevolking zijn minstens 500 personen na de oorlog permanent naar Nederland gekomen.

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Archief Demka fabriek Utrecht

Stichtingsakte voor het aan aan de Nieuwe Gracht 92, bestemd voor Poolse arbeiders die werkzaam waren in de Demka fabriek, 12 mei 1947.

Oprichting van een huis voor Poolse arbeiders in Utrecht, 1947

Briefwisseling door verschillende Polen in Nederland voor het krijgen van een verblijfsvergunning in Nederland.

Brieven van Stichting Informatieburo NSZZ Solidarność

Verjaardagsspeech van Alfred Mozer op zijn zestigste verjaardag, maart 1965.

Verjaardagsspeech Alfred Mozer
Fatna Boufith

Fatna Boufith kwam in 1976 met haar kinderen naar Nieuwegein.

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ã©Ã©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

Vanaf halverwege de jaren ’70 trokken veel Ghanezen weg uit hun land vanwege de slechte economische situatie.

Documenten betreffende het leven van Martha Tausk (geb. Wenen 1881) in Nederland.

Documentatie betreffende Martha M. Tausk-Frisch

Deel 2 van het interview met Mustafa Karaköse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM