Uitgebreid zoeken

1945-heden

Met de komst van Griekse gastarbeiders in de jaren zestig begon de Griekse gemeenschap pas echt te groeien.

Deel 2: Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.

Verjaardagsspeech van Alfred Mozer op zijn zestigste verjaardag, maart 1965.

Verjaardagsspeech Alfred Mozer
Tussenland

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Tussenland

Gemeente Leiderdorp

Stukken betreffende vreemdelingen, 1959-1965

Zie bijlage voor het hele bestand.

Stukken betreffende vreemdelingen in Leiderdrop, 1959-1965

Het aantal Antilliaanse studenten in Nederland groeide in de jaren '60 en '70.

Tussen 1976 en 1983 vroegen ongeveer 3.100 Turkse christenen, zowel Armenen als Syrisch Orthodoxe christenen, asiel aan in Nederland.

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta in Nederlands-Indië de republiek Indonesia uit, terwijl het toen officieel nog een kolonie was.

Bij de migratie van Marokkanen naar Nederland speelde de officiële werving via de overheid een geringe rol. Slechts 4000 Marokkaanse gastarbeiders zijn via die officiële weg gekomen.

Sinds de vroege jaren '70 heeft de adoptie van kinderen uit het buitenland een hoge vlucht genomen.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd.

Voorbij fort Europa

Nederland sloot in 1970 een wervingsakkoord met de regering van de Socialistische Federatieve Republiek Zuidslavië.

Dienstbodes

Dienstpersoneel in Nederland komt al eeuwen voor een deel uit het buitenland.

Archief Universiteit Nijenrode te Breukelen, bestuur.

Instelling van een studiebeurs voor Surinaamse en Antilliaanse studenten, 1962.

Instelling studiebeurs voor Surinamers en Antillianen aan de Universiteit Nijenrode, 1962

Het onderwijsstelsel in Suriname was beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden autochtone Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie.

Tussen 1949 en 1975 kwamen tienduizenden gastarbeiders  uit Italië naar Nederland. De meesten waren afkomstig uit de arme delen van Italië.

In 1973, tijdens de arbeidsonrust en stakingen in Suriname, was er al een uittocht naar Nederland op gang gekomen van 10.000 Surinamers.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM