Uitgebreid zoeken

1945-heden

Tussenland

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Tussenland

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd.

Archief Familie Ruijs-Barger

Briefwisseling betreffende de verzorging van Balten door de Lutherse kerk, 1947-1948.

Verzorging van de Balten door de Lutherste kerk, 1947-1948

Deel 2: Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Documenten betreffende het leven en werk van Nikolaos Sideris en zijn vrouw Dimitra Sideris-Panagopoulou.

Documenten betreffende Dimitra Sideris-Panagopoulou en Nikolaos Sideris

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta in Nederlands-Indië de republiek Indonesia uit, terwijl het toen officieel nog een kolonie was.

Molukkers

In 1951 kwamen 12.500 Molukkers per boot naar Nederland; 3.500 Molukse soldaten uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) en hun gezinnen.

In de Nederlandse koninklijke familie zijn gemengde huwelijken eerder regel dan uitzondering. Denk alleen al aan Beatrix en Claus, Juliana en Berhard en Wilhelmina en Hendrik.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima

Vanaf halverwege de jaren ’70 trokken veel Ghanezen weg uit hun land vanwege de slechte economische situatie.

Toegegeven, de vraag klinkt een beetje als het begin van een slechte grap.

Deel 2 van het interview met Mustafa Karaköse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Akte tot verlening van de honoraire rang van directeur-generaal van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap, 15 maart 1970.

Albert Mozer: Benoeming tot directeur-generaal

Archief Universiteit Nijenrode te Breukelen, bestuur.

Instelling van een studiebeurs voor Surinaamse en Antilliaanse studenten, 1962.

Instelling studiebeurs voor Surinamers en Antillianen aan de Universiteit Nijenrode, 1962
Ali Yildirim

Interview met Ali Yildirim die in 1964 voor een maand naar Nederland op vakantie ging. Hier werd hij verliefd op een Nederlands meisje en is hier gebleven.

Uit de migrantencollectie van het Nederlands Fotomuseum

Illegale gastarbeiders in een pension

Een interview met Mustafa Karaköse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Het onderwijsstelsel in Suriname was beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden autochtone Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM