Uitgebreid zoeken

1945-heden

Toegegeven, de vraag klinkt een beetje als het begin van een slechte grap.

In de jaren '50 kampten de Antillen nauwelijks met werkloosheid en waren de lonen hoog, dankzij de olieindustrie op Aruba en Curaçao.

Bij de migratie van Marokkanen naar Nederland speelde de officiële werving via de overheid een geringe rol. Slechts 4000 Marokkaanse gastarbeiders zijn via die officiële weg gekomen.

Molukkers

In 1951 kwamen 12.500 Molukkers per boot naar Nederland; 3.500 Molukse soldaten uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) en hun gezinnen.

Documentatie over de ontwikkelingen op sociaal, politiek en economisch gebied in Suriname en de situatie van Surinamers in Nederland, verzameld door Klaas Breunissen.

Documentatie verzameld door Klaas Breunissen

Op 17 augustus 1945 riepen Soekarno en Hatta in Nederlands-Indië de republiek Indonesia uit, terwijl het toen officieel nog een kolonie was.

Tussenland

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Tussenland

Documenten betreffende het leven van Martha Tausk (geb. Wenen 1881) in Nederland.

Documentatie betreffende Martha M. Tausk-Frisch

Archief Demka fabriek Utrecht

Documenten betreffende de regeling van woonruimte voor Ambonezen die werkten in de Demka fabriek in Utrecht, 1955.

Documenten betreffende woonruimte voor Ambonezen werkzaam in de Demka fabriek, 1955

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Amina Berkane-Abakhou kwam in 1990 met haar man naar Utrecht.

Tussen 1960 en 1973 kwamen 65.000 Turkse migranten naar Nederland. Zij waren vooral afkomstig uit het Midden en Zuidoosten van Turkije, waar veel werkloosheid heerste.

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ã©Ã©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

Uit de migrantencollectie van het Nederlands Fotomuseum

Illegale gastarbeiders in een pension

Het onderwijsstelsel in Suriname was beperkt. Ook in de 20ste eeuw konden autochtone Surinamers er bijna geen beroepsopleiding volgen, laat staan een universitaire studie.

Archief Demka fabriek Utrecht

Correspondentie mbt Belgische en Italiaanse werknemers in de Demka fabriek in Utrecht, 1957.

Correspondentie mbt Belgische en Italiaanse werknemers in de Demka fabriek in Utrecht, 1957
Voorbij fort Europa

Verjaardagsspeech van Alfred Mozer op zijn zestigste verjaardag, maart 1965.

Verjaardagsspeech Alfred Mozer

Khalid El Arbaji werd geboren in Utrecht en is de kleinzoon van een Marokkaanse gastarbeider.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM