Uitgebreid zoeken

1945-heden

Molukkers

In 1951 kwamen 12.500 Molukkers per boot naar Nederland; 3.500 Molukse soldaten uit het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) en hun gezinnen.

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ć©Ć©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

Al jaren vormen Polen de snelst groeiende migrantengroep in Nederland. Maar over de mensen achter de getallen weten we nog maar weinig.

Gemeente Leiderdorp

Stukken betreffende de bouw van woningen 'Beukenschans' voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978

Zie bijlage voor hele bestand.

Stukken betreffende de bouw van woningen voor buitenlandse werknemers en migranten, 1971-1978

In de jaren '50 en '60 kwamen de eerste migranten van het toen nog Portugese Kaapverdiƫ naar Nederland.

Deel 2 van het interview met Mustafa Karakƶse, die vanaf 1964 in Utrecht woont.

Archief Familie Ruijs-Barger

Briefwisseling betreffende de verzorging van Balten door de Lutherse kerk, 1947-1948.

Verzorging van de Balten door de Lutherste kerk, 1947-1948
Fatna Boufith

Fatna Boufith kwam in 1976 met haar kinderen naar Nieuwegein.

Dankbrief van Alfred Mozer aan minister Luns voor zijn benoeming tot Ridder in de Order van de Nederlandse Leeuw, 13 maart 1970.

Dankbrief voor benoeming tot ridder, Alfred Mozer

In de Nederlandse mijnen werkten vanaf het begin van de 20ste eeuw veel buitenlanders, onder wie een klein aantal Italianen.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Archief Universiteit Nijenrode te Breukelen, bestuur.

Instelling van een studiebeurs voor Surinaamse en Antilliaanse studenten, 1962.

Instelling studiebeurs voor Surinamers en Antillianen aan de Universiteit Nijenrode, 1962

Melk Turfanda Cengel kwam als klein Turks meisje rond 1970 naar Utrecht.

Documenten betreffende het leven en werk van Nikolaos Sideris en zijn vrouw Dimitra Sideris-Panagopoulou.

Documenten betreffende Dimitra Sideris-Panagopoulou en Nikolaos Sideris

Achter de term 'zigeuners' gaan veel verschillende groepen schuil.

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.

Voorbij fort Europa
1945-heden

Het aantal migranten in Nederland nam in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk toe.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM