Uitgebreid zoeken

Recent geplaatst

03-01-2018

Leerlingen worden uitgedaagd om kritisch te kijken naar dat wat voortkomt uit het interview. Want wat was het doel van het...

03-01-2018

Oral history, of mondelinge geschiedenis, is een vorm van geschiedschrijving waarbij de herinneringen van ooggetuigen...

03-01-2018

Binnen het Spoorzoekersprojecten doen leerlingen historisch onderzoek naar de geschiedenis van mensen met een...

03-01-2018
  • Maak gebruik van de planningen, instructies en ander materiaal van bestaande projecten van andere scholen [zie map ‘...
03-01-2018

Ons advies is om de (geluids-)opname van het hele interview te laten inleveren met uitleg waar drie belangrijke fragmenten...

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten leveren veel interessant materiaal op.

03-01-2018

Migratieprojecten zijn mogelijk van één dag (zie het voorbeeld van het literatuurproject in klas 4 van Haganum) tot enkele...

03-01-2018

Bij dit project worden verschillende vaardigheden aangeboord, die ook bij andere vakken aan bod komen en moeten worden...

03-01-2018

Het verzamelde materiaal laten opnemen in bijvoorbeeld het gemeentearchief kan om verschillende redenen de moeite waard zijn...

03-01-2018

Er lijkt een duidelijke relatie te bestaan tussen de kwaliteit van de werkstukken en kennis van de historische context van...

03-01-2018

Het kan zinvol zijn om de leerlingen enigszins aan te sturen in de thema’s die ze met de geïnterviewde bespreken. Dat kan...

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten kennen een grote rijkdom aan leerdoelen; we bereikten meer leerdoelen dan we aanvankelijk dachten.

03-01-2018

Het is niet per se nodig familieleden te interviewen, al zullen de meeste leerlingen met een migratie-achtergrond daar het...

03-01-2018

Dat hangt af van de vorm die je voor het project kiest (zie de overige kopjes ).

03-01-2018

In het drukke examenprogramma voor geschiedenis in de bovenbouw van HAVO en VWO lijkt het lastig voor een...

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten zijn geschikt voor alle leerjaren en alle niveaus van het VO.

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten passen zowel in de onderbouw als in de bovenbouw en lenen zich uitstekend voor vakoverstijgend...

03-01-2018

Spoorzoekersprojecten kunnen variëren van enkele lessen tot een serie van acht of meer lessen, verspreid over een aantal...

03-01-2018

Elk project - ook een Spoorzoekersproject - vergt voorbereiding waarbij een aantal beslissingen moet worden genomen....


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM