Uitgebreid zoeken

Ketellappers uit Hongarije

De Hongaarse ketellappers die in maart 1868 bij Hengelo de grens passeerden, overnachtten in grote tenten. De tekening van J.

Tentenkamp Hongaarse ketellappers

Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland.

Collectie Atlas van Stolk

Hongaarse ketellapper

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM