Uitgebreid zoeken

Migratiecijfers

Wanneer we over vluchtelingen spreken, moeten we allereerst een onderscheid maken tussen...

En wat moet dat wel allemaal niet gaan kosten? Die vraag komt telkens weer terug in elk debat over migratie.

Al eeuwenlang vormt ook Nederland een aantrekkelijk vestigingsgebied voor migranten. Inmiddels is daar veel onderzoek naar gedaan, ook door historici.

Van alle mensen die in 1947 in Nederland woonden had bijna 99% de Nederlandse nationaliteit. Het aandeel niet-Nederlanders liep op van 1% tot ruim 4% in 2009.

De immigratie- en emigratiecijfers zijn gebaseerd op de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Gebruik van de term ‘massa-immigratie’

Eerste asielverzoeken en nareizigers (onderscheiden vanaf 2013)

Asielzoekers in Nederland 1950-2018

Op grond van verschillende historische bronnen kunnen we een verantwoord beeld krijgen van het aandeel buitenlanders - mensen die buiten Nederland zijn geboren - op de Amsterdamse bevolking...

Aandeel van binnen- en buitenlandse migranten op de Amsterdamse bevolking 1626-2008
19de eeuw

In de negentiende eeuw verloor de Republiek zijn dominante positie aan omringende landen als Engeland, Duitsland en Frankrijk, die bovendien op grote schaal industrialiseerden.

Steden in de periode vóór 1800, en zo ook die in de provincies Noord- en Zuid-Holland, waren zeer ongezonde plekken om te wonen.

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

1945-nu

Na de Tweede Wereldoorlog zien we twee tegengestelde bewegingen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM