Uitgebreid zoeken

Migratiecijfers

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Emigratie naar de vier belangrijke overzeese bestemmingen (1950-1964)

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in de Nederlandse bevolking in procenten (1600-1900)

Het NCRV-programma Altijd Wat heeft op basis van informatie van www.vijfeeuwenmigratie.nl een filmpje van twee...

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen op de Nederlandse bevolking (1600-2010)

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Aandeel van in het buitenland geborenen in Hollandse steden 1600-1800

Op grond van verschillende historische bronnen kunnen we een verantwoord beeld krijgen van het aandeel buitenlanders - mensen die buiten Nederland zijn geboren - op de Amsterdamse bevolking...

Aandeel van binnen- en buitenlandse migranten op de Amsterdamse bevolking 1626-2008
Asielzoekers in Nederland 1980-2009

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Migratie van Surinaamse Nederlanders in cijfers (1967-2010)

De komst van gastarbeiders naar Nederland (1960-1967)

Geschiedenis van de migratie van gastarbeiders naar Nederland (1960-1967)

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Jaarlijkse migratie van en naar Nederland (1990-2009)

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Gebruik van de term ‘massa-immigratie’

En wat moet dat wel allemaal niet gaan kosten? Die vraag komt telkens weer terug in elk debat over migratie.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM