Uitgebreid zoeken

Mijnwerkers uit Polen

Bidprentje van mijnwerker Steph. Bartnicki, geboren 1888 in Aponogora (Polen), gestorven in 1933 te Heerlen.

Collectie website www.gluckauf.nl

Bidprentje mijnwerker

Tot 1910 trokken enkele honderden Polen naar Limburg om in de mijnen aan de slag te gaan. Het grootste deel hiervan was woonde en werkte daarvoor al in Duitsland.

1920 - 1940

Ook na 1920 was het grootste deel van de Polen dat naar Limburg trok afkomstig uit Duitsland.

De politieke onenigheid die na de oorlog in Polen uitbarstte had ook zijn weerslag op de Poolse gemeenschap in Limburg.

De Polen in Limburg waren vanaf het begin af aan goed georganiseerd. In 1910 werd de eerste Poolse mannenvereniging ā€œJednoscā€ in Heerlen opgericht.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM