Uitgebreid zoeken

Vluchtelingen

Hoort bij de vreemdelingenwet van 1965. Bevat een verdere uitwerking van de regels en procedures. Herin is onder meer de procedure voor vluchtelingen opgenomen.

Vreemdelingenbesluit 1966

Brochure van het Universitair Asiel Fonds. Collectie Nationaal Archief

Universitair Asiel Fonds

Vluchtelingen gezin uit de Federale Volksrepubliek Joegoslaviƫ in woonoord Horst-America (Limbrg): Joseph Berdik met zijn vrouw en zoon Iwo. nov 1955

Woonoord Horst-America

Aankomst in 1937 bij Roosendaal van een groep Spanjaarden die vanwege de Burgeroorlog (1936 - 1939) hun land ontvlucht zijn.

Spaanse vluchtelingen, 1937

Op 4 november 1956 viel de Sovjet-Unie Hongarije binnen. Het leger moest een eind maken aan massale demonstraties van opstandige Hongaren tegen het communistisch regime.

Gedurende de Koude Oorlog vormden Joegoslavische vluchtelingen Ć©Ć©n van de grootste groepen migranten, maar hun aantal telde zelden meer dan honderd per jaar.

Hien Nguyen woonde lange tijd in de hoofdstad Saigon, die sinds 1975 Ho Chi Minhstad heet. Tijdens zijn militaire dienst studeerde hij farmacie en toen hij in 1973 afstudeerde was hij luitenant....

Naast joden kwamen ook nog ongeveer 7.000 andere vluchtelingen naar Nederland in het decennium voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Als oudste in een gezin met vader, moeder en twee zussen groeide Esad Efendic op in Potočari, een dorpje in de gemeente Srebrenica.

Toen Hitler in 1933 in Duitsland aan de macht kwam, probeerden veel joden naar het buitenland te vluchten.

Foto Spanjaarden op Ameland, jaren '30.

Een aflevering van het tv-programma Andere Tijden over deze Spaanse vluchtelingen op Ameland.

Spaanse vluchtelingen op Ameland (1937-1939)

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Alfabetisch register (op voornaam) van genaturaliseerde vluchtelingen, 1709-1712.

Zie bijlage voor het hele bestand.

Register van genaturaliseerde vluchtelingen in Leiden, 1709-1712

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk.

Wanneer, hoe en waarom spelen non-gouvernementele organisaties (NGOs) die zich hardmaken voor de bescherming van vluchtelingen, zoals bijvoorbeeld Amnesty International en het Rode Kruis, een rol...

Tussenland

De vanzelfsprekendheid waarmee migranten zonder verblijfstitel worden aangeduid als illegalen is een recent verschijnsel.

Tussenland
Vluchtelingen

Nederland kent een lange geschiedenis van opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen zijn migranten die huis en haard hebben verlaten en tijdelijk of permanent een heenkomen in het buitenland zoeken...


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM