Uitgebreid zoeken

Vreemdelingenbeleid

Hotel Nederland : vol 
Auteur Peter van Straaten, Peter van, tekenaar  
Uitgever 1995, 1 april (Amsterdam : Vrij Nederland)  

Hotel Nederland

De eerste Vreemdelingenwet - van 1849 - werd nauwelijks nageleefd. Zo bleef de grensbewaking tot in de 20ste eeuw zeer beperkt.

Er was na 1950 een groot tekort aan arbeidskrachten, dus waren arbeidsmigranten zeer welkom. Nederland sloot met zes landen een wervingsverdrag.

Binnen het Nederlandse toelatingsbeleid hebben hooggeschoolde arbeidsmigranten altijd een uitzonderingspositie ingenomen.

Poorter eed

In 1796 legde schoenmaker Joseph Tonck, afkomstig uit de plaats Dursten in Duitsland de Amsterdamse Poorter eed af. Migranten konden na betaling burger van een stad worden.

Poorter eed

In 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Het uitzetten van vreemdelingen (1849)

In de 19de eeuw werd in steeds meer landen bij wet geregeld wie staatsburger was en wie vreemdeling.

De Vreemdelingenwet van 1965 verving de oude wet uit 1849. De wet bevatte regels over de toelating, de uitzetting en het toezicht op vreemdelingen, en over de grensbewaking.

Vreemdelingenwet 1965

Archief Hof van Utrecht

Lijsten van personen, aan wie vergund is hunne nering ten platte lande uit te oefenen, 1763-1889.

Met onder andere de migranten:

Lijsten met vergunningen voor het uitoefenen van handel en nijverheden op het platteland, 1763-1789

In 1849 werd voor het eerst wettelijk vastgelegd welke vreemdelingen Nederland mochten binnenkomen en wie ongewenst was.

Asielboot

Asielboot IV: vol

Peter van Straaten, 1993

Collectie Persmuseum

Asielboot

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM