Uitgebreid zoeken

Zeelui uit Kaapverdië

De boot is gebruikt in processie ter gelegenheid van de viering van Kaapverdiaanse São João (24 juni) in Rotterdam.

Kaapverdiaanse boot voor São João (Johannesfestiviteiten)

Na de komst van Kaapverdische zeemannen bleven Kaapverdianen naar Nederland komen. In de jaren '60 kwamen vooral Kaapverdianen die eerst een tijdje in Portugal hadden gewerkt.

Blauwmetalem drum met groen deksel, af te sluiten met een metalen ring. Oorspronkelijk is deze drum gebruikt voor vervoer van geconcentreerd vruchtensap uit Brazilië.

Kaapverdiaanse 'Tambor'

Kaapverdiaanse arbeidsmigranten kwamen naar Nederland in een tijd waarin het economisch goed ging met Nederland. Er was dan ook veel vraag naar arbeidskrachten.

Kaapverdianen zijn verspreid over de hele wereld. Allemaal hebben ze familieleden, kennissen of dorpsgenoten in het buitenland....

Aflevering van Rotterdammers van formaat, RTV Rijnmond.

In de beginjaren waren er nog geen Kaapverdische organisaties. Kaapverdianen ontmoetten elkaar in de pensions.

Het Vaticaan voerde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) een koerswijziging door. Voortaan konden katholieke migranten parochies stichten op basis van een minderheidstaal.

Portugeestalige kerk in Rotterdam

De eerste Kaapverdianen woonden in hotels in de Rotterdamse haven.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM