Uitgebreid zoeken

Zusters uit Suriname

Documentaire Meisjes voor Maasoord

De motieven voor vertrek waren net zo divers als de Surinaamse vrouwen zelf, maar er valt wel degelijk een aantal constanten aan te wijzen.

Nachtdienst in het psychiatrisch ziekenhuis Hulp en Heil in Leidschendam, waar zuster Yvonne Hok-A-Hin over de patiƫnten waakt.

Werken in het ziekenhuis

Vijftien Surinaamse verpleegsters uit verschillende Nederlandse Ziekenhuizen doen op 22 maart 1959 hun belijdenis bij de Evangelische Broedergemeente in Zeist.

Belijdenis Surinaamse zusters

De selectie en de medische keuring voor de Nederlandse ziekenhuizen vonden plaats in Suriname.

Het is een gevleugeld gezegde in elke kring van migranten: "Op een dag keer ik terug naar mijn geboorteland." Dat gold ook voor Surinaamse vrouwen die in Nederland een opleiding tot verpleegster...

Kerkbezoek

In Suriname waren veel vrouwen aangesloten bij de Evangelische Broedergemeente (EBG). In de jaren '50 beschikte de EBG over drie vestigingen in Nederland: in Haarlem, Amsterdam en Zeist.

Aanpassen

Surinaamse verpleegsters hadden in hun beginperiode in Nederland het meeste moeite met het eten.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen enkele honderden jonge Surinaamse vrouwen naar Nederland om in de verpleging te werken. Nederlandse ziekenhuizen hadden in die tijd - en nog altijd!

Vlak na de Tweede Wereldoorlog kampten Nederlandse ziekenhuizen met een tekort aan verpleegkundig personeel.

Verpleegsterstekort

De Surinaamse zusters kwamen per boot naar Nederland. De boten die hen als passagier vervoerden, droegen namen als de Bonaire, de Boskoop, de Willemstad, de Oranjestad en de Cottica.

Nederlandse ziekenhuizen adverteerden in Surinaamse kranten, maar ook Nederlandse bladen werden in Suriname werden gelezen.

Advertentie voor Surinaamse vrouwen

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM