Uitgebreid zoeken

Zoeken: 1945-heden

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

: alle termen » 1945-heden

Plaats

Content type

924 treffers

Treffers

Het boek 'Achterlaten en opnieuw beginnen' biedt een bijzondere kijk op vluchtelingen die sinds de zestiende eeuw in Nederland vestigden.

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Nederland niet meer dan enige tientallen Chinese eethuizen gevestigd.

Dit is voorlopig het laatste boek waarin de persoonlijke ervaringen van de eerste generatie Marokkanen over haar komst naar Nederland centraal staan.

Mohamed Rabbae verwierf in de jaren tachtig bekendheid als voorman van wat toen nog het Nederlands Centrum Buitenlanders heette.

Er blijkt vandaag in de omgang tussen mensen geen onderwerp te bestaan dat zo aantrekkelijk is als dat van ‘de vreemdelingen’. Zowat iedereen moet daar zijn mening over kwijt.

Hij bleef zijn leven lang tussen de continenten heen en weer bewegen: Albert Helman, de eerste Nederlands-Caraïbische migrant-schrijver.

Na 1975 ontvluchtten ongeveer 2 miljoen Vietnamezen hun land, merendeels in zeer gammele bootjes.

Vanaf halverwege de jaren ’70 trokken veel Ghanezen weg uit hun land vanwege de slechte economische situatie.

Chileense vluchtelingen kwamen naar Nederland na de militaire staatsgreep in Chili op 11 september 1973.

Deze publicatie geeft informatie over het integratieproces van zes Afrikaanse nationaliteiten in Nederland: Angolezen, Congolezen, Ethiopiërs, Eritreërs, Nigerianen en Sudanezen.

Toegegeven, de vraag klinkt een beetje als het begin van een slechte grap.

De centrale vraag in dit rapport is of – en zo ja, op welke wijze – beleidsinterventies gericht op het bevorderen van interculturele contacten een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in een imm

Rapport SCP: Vluchtelingengroepen in Nederland. Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische vluchtelingen.

Patiënten in de GGz met een migratiegeschiedenis kampen regelmatig met klachtenpatronen zoals depressies, angststoornissen, psychoses en schizofrenie.

De veranderingen waar migranten mee geconfronteerd worden, worden aan de hand van antropologische concepten en ordeningscategorieën inzichtelijk gemaakt en met behulp van een vijftal casus van clië

 In de periode 1945-1995 kwamen immigranten uit de (ex-)koloniën, buitenlandse werknemers en vluchtelingen/asielzoekers Nederland binnen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM