Uitgebreid zoeken
1850-1979
Aan de hand van de preken van vrouwelijke 'African American'predikanten wordt hun geschiedenis beschreven. Aandacht wordto.a besteed aan de strijd die zij moesten leveren om alspredikant ingewijd te worden, hun invloed op de zwarte kerk inde Verenigde Staten, hoe hun preken verschillen van die vanmannelijke 'African American' predikanten en witte vrouwelijkepredikanten.
Collier-Thomas, Bettye
boek
1998
predikanten / vrouwen in het ambt / zwarte vrouwen / zwarte vrouwenstudies / witte vrouwen / kerkgeschiedenis / Verenigde Staten / 19e eeuw / 20e eeuw / biografische gegevens
San Francisco
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM