Uitgebreid zoeken
Aangelegenheden en Gelijke Kansenbeleid
Overzicht van actuele aandachtspunten van de vrouwenbeweging inVlaanderen. Nagegaan is wat de gelijkheid van kansen voor mannenen vrouwen nog in de weg staat, welke overheidsinitiatievenreeds genomen zijn en welke strategieën ter verbetering door devrouwenbeweging worden voorgesteld. Bevat de volgendebijdragen: Onderwijs en scholing van meisjes en vrouwen/ doorEls Schuurmans; Vrouwenstudies in Vlaanderen en Nederland/ doorMagda Michielsens; Democratie en besluitvorming/ samenst. ChrisZwaenepoel; Vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing 1995 :een terugblik/ door Els Schuurmans i.s.m. Marianne Vergeyle enIlse Uyttenhove; De genderbenadering in het Belgischontwikkelingsbeleid/ door Wouter De Boever; Allochtone vrouwen/door Els Schuurmans; Arbeid en sociale zekerheid/ door YvonneVergeylen; Feminisering van de armoede/ door Els Schuurmans;Geweld tegen vrouwen/ door Els Schuurmans; Sekseverschillen inziekte en gezondheid/ door Els Schuurmans; (Mens-) envrouwonvriendelijke media/ door Wim de Neuter; Gynaika: vrouwen kunst/ door Sabine van Cauwenberge en Sigyn Elst;Zichtbaarheid van vrouwen in de taal/ door Els Schuurmans;Vrouweninformatie in Vlaanderen/ door Caroline Claeys; Vrouwenop de informatiesnelweg/ door Caroline Claeys; Bedenkingen.
Schuurmans, Els / [et al.]
boek
1996
emancipatie / vrouwenstudies / onderwijs / politieke participatie / wereldvrouwenconferenties / VN / genderplanning / allochtonen / arbeidsparticipatie / sociale zekerheid / armoede / geweld / gezondheid / man vrouw verschillen / media / kunsten / taalseksisme / informatievoorziening / Vlaanderen / 1995 / bundel / overzichtspublicatie
Brussel
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM