Uitgebreid zoeken
By, for & about feminist cultural politics
Deze bundel bevat bijdragen over hoe vrouwen op feministischemanier kunst beoefenen en hoe termen als 'het persoonlijke ispolitiek' en 'wereldwijd zusterschap' gefungeerd hebben alsmeetlat bij het beoordelen van kunst op zijn feministischemerites. De bundel bevat de volgende bijdragen: Introductie .She tells you her story : a turning kaleidoscope / door WendyWaring; Storytelling : constellation / door Joanne Arnott; Thesound barrier : translating ourselves in language andexperience / door Himani Bannerji; Fencepost sitting and how Ifell off to one side / door Joy Asham Fedorick; Bordercrossings: skin/voice/identity / door Marusya Bociurkiw; The politics ofidentity : "alternatives" of opposition? / door KaushalyaBannerji; Construction of the imaginary Indian / door MarciaCrosby; Into the darkness of creation : an editor's journey /door Ann Decter; Writing the body - healing the spirit / doorMona Oikawa; Losing answers, in favour of more questions :reflections on pornography / door Angela Hryniuk; Dishing itout and taking it / door Midi Onodera; My Jewishness and mywriting / door Libby Scheier; Post-cards / door MargaretChristakos; Writing aversion : the proliferation ofcontemporary Canadian women's child sexual abuse narratives /door Janice Williamson; Oratory: coming to theory / door LeeMaracle; Voice and context : writing (for) our lives / door MayYee; Soaking in "enlightened capitalism" : imperial stories fromThe Body Shop / door Nancy Chater; Black women writing or how totell it like it is / door Myriam J.A. Chancy; Writng as witness/ door Beth Brant; The dreams of the night cleaners / door LeilaSujir.
Waring, Wendy
boek
1994
kunsten / poëzie / romans / films / oral history / cultuur / zwart / bundel
Toronto
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM