Uitgebreid zoeken
Achtergrondmateriaal [deelcollectie MateM]
Selectie van publikaties (brochures, scripties, documentatiemappen, lesmateriaal, verslagen van studiedagen, projecten, projectplannen, tijdschriften) uit de collectie van de Materialenbank Onderwijsemancipatie (MateM) uit de periode 1975-1995 met betrekking tot de positie van vrouwen in andere landen, het agrarisch onderwijs, de exacte vakken, geschiedenis, informatica, techniek, verzorging. Onderwerpen: de positie van vrouwen in Turkije, Dominicaanse Republiek, Noord-India, Chili, Bolivia, Peru, Zuid-Afrika, Namibië; vooroordelen; facisme; vrouwenbesnijdenis; de positie van allochtone vrouwen in Nederland; water in Tanzania; herverdeling van arbeid en ruimte; onderwijsmethoden voor de examenonderwerpen ruimtelijke organisatie & inrichting, bevolkingsgeografie en Indonesië; emancipatie en roldoorbreking in het agrarisch onderwijs; arbeidsmarktvoorbereiding voor vrouwelijke studenten aan het Hoger Agrarisch Onderwijs (HAO) en docenten die zich bezig (willen gaan) houden met arbeidsmarktvoorbereiding binnen het HAO; bijscholing van agrarische vrouwen; HAO-vrouwen en de arbeidsmarkt; scholingsbehoefte bij agrarische vrouwen; vrouwelijke studenten, afgestudeerden en AIO’s aan de Landbouwuniversiteit Wageningen; werving van en voorlichting voor meisjes voor het agrarisch leerlingwezen; levensloopbaanperspectief voor agrarische vrouwen; model voor het begeleiden van vrouwen; de positie van vrouwen in de groenvoorziening; meisjes en natuurkunde, wiskunde, scheikunde, techniek; herwaardering van de plaats van meisjes in exacte vakken; seksespecifieke selectiemechanismen in de leerling-leerkracht interactie bij natuurkundelessen; economie voor de MAVO; exact kiezen; informaticaonderwijs aan vrouwen en meisjes; Technika 10; verschillen tussen mannen en vrouwen; meisjes en vrouwen en techniek in Engeland en Duitsland; manieren om meer meisjes en vrouwen voor techniek te interesseren; geschiedenis van de socialistische vrouwenbeweging; vrouwen die in mijnen werkten; emancipatie in het oude Egypte; vrouwenarbeid; huisvrouwen; zwangerschap en geboorte in de 17e en 18e eeuw; het alledaagse leven in de 18e eeuw; de Franse Revolutie; opkomst van de vrouwenbeweging in Europa en de VS; vrouwengeschiedenis en de effecten ervan in het voortgezet onderwijs; opleiding en beroep van ziekenverzorgenden; emancipatie in dienstverlening en verzorging; emancipatoir huishoudkunde onderwijs; het vak verzorging in de basisvorming; huishoudelijke arbeid; jongeren over zorg.
boek
1975-1995
leermiddelen / onderwijsinstellingen / beroepsonderwijs / agrarisch onderwijs / gezondheidszorgonderwijs / huishoudonderwijs / voortgezet onderwijs / emancipatie / stereotypering / fascisme / professionalisering / zorgvakken / zorgarbeid / vrouwbeelden / arbeidsmarkt / rolgedrag / exacte vakken / informatica / techniek / Technika 10 / technisch onderwijs / vrouwen in mannenberoepen / economie / levensloop / loopbanen / geschiedenis / vrouwenbewegingen / vrouwenarbeid / huishoudelijke arbeid / zwangerschappen / bevallingen / allochtonen / dagelijks leven / Franse revolutie / wereld / Nederland / Verenigd Koninkrijk / 17e eeuw / 18e eeuw / 19e eeuw / 20e eeuw
[S.l.]
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM