Uitgebreid zoeken
Afghanistan
Reisverhaal waarin het leven van de islamitische vrouwen inAfghanistan beschreven wordt. De Taliban, een strengislamitische groep heeft de macht in 1996 in Afghanistanovergenomen, met het gevolg dat de vrouwen geen enkelezeggenschap meer hebben, ze zijn onzichtbaar gemaakt, vollediggehuld in sluiers. Toch blijft hun verzet overeind, verborgen,maar steeds sterker.
Kunst, Saskia
boek
1998
fundamentalisme / islam / Afghanistan / reisbeschrijving
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM