Uitgebreid zoeken
Africa : some conceptual issues
Onderzoek naar de invloed van factoren als huwelijk,familiestructuren, voortplanting en migratie op economischeontwikkelingen op zowel micro- als macroniveau. Aandacht voorde samenhang tussen migratie-arbeid en huwelijk in ZuidelijkAfrika, veranderingen in die samenhang en de gevolgen daarvan.
Wuyts, Marc
boek
1997
economische theorieën / economie / huwelijken / vruchtbaarheid / migratie / Zuidelijk Afrika / onderzoeksrapport
Den Haag
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM