Uitgebreid zoeken

Algemeen 1580-1700

In de 16de en 17de eeuw trok Nederland veel migranten aan. Deze migranten kwamen af op de economische voorspoed en de tolerante houding tegenover verschillende godsdiensten. Het gebied dat nu ongeveer Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk omvat, was onderverdeeld in een aantal gewesten die onder gezag van de Spaanse koning stonden. Aan het eind van de zestiende eeuw kwamen deze gewesten in opstand tegen de Spaanse koning. Zij wilden zelf het beleid bepalen. En bovendien het protestante geloof toestaan, dat door de katholieke Spanjaarden juist fel bestreden werd. De gewesten riepen de onafhankelijkheid uit. Dit leidde tot de Tachtigjarige oorlog tegen Spanje waar pas in 1648 een einde aan kwam. Spanje wist de zuidelijke gewesten te heroveren. Het noorden, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, bleef zelfstandig en groeide uit tot het centrum van de internationale handel. En een veilige haven voor andersdenkenden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM