Uitgebreid zoeken
Alles wat geheim is, is lekker : seksuele relaties en beschermingsgedrag van Turkse mannen
Nagegaan is welke betekenis Turkse mannen geven aan hun seksueel gedrag. Hierover zijn Turkse mannen én hun, vrouwelijke en mannelijke, partners ondervraagd. Omdat het onderzoek plaatsvond in het kader van het AIDS-onderzoek, was het beschermingsgedrag het uitgangspunt.
Everaert, Huub A. / Lamur, Humphrey E.
boek
1993
seksualiteit / mannen / allochtonen / Turks / AIDS / prostitutie / vrouwbeelden
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM