Uitgebreid zoeken
Allochtone vrouwen in de psychiatrie
Projectverslag sociaal pedagogische hulpverlening van deHogeschool van Amsterdam. Nagegaan is wat de residentiëlehulpverlening in de Randstad op het gebied van psychiatrie tebieden heeft aan allochtone vrouwen en welke rol devrouwenhulpverlening hierin speelt.
Worp, Jansje van der / Walle, Gerda van der / Rolff, Josje
boek
1996
psychiatrie / allochtonen / vrouwenhulpverlening / derdelijnsgezondheidszorg / scriptie
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM