Uitgebreid zoeken
Als ouders remigreren.....: een onderzoek naar de verblijfsrechtelijke en de privaatrechtelijke rechtspositie van in Nederland achterblijvende jongeren
In dit onderzoek wordt de rechtspositie beschreven van buitenlandse jongeren van vijftien tot achttien jaar die in Nederland achterblijven terwijl hun ouders remigreren. In het eerste deel worden de rechten en plichten van de in Nederland blijvende jongere en de verlening van een verblijfstitel besproken. In het tweede deel worden de gevolgen van het remigreren van de ouders op het uitoefenen van het ouderlijk gezag belicht in het kader van de vraag of de ouders er verstandig aan doen iets ten aanzien van het ouderlijk gezag te regelen voor zij teruggaan en wat de consequenties zijn als zij dit nalaten Om de gebruiker van dit rapport tegemoet te komen is achterin een lijst opgenomen met veelvoorkomende vragen en antwoorden daarop
Enschede, Eveline
boek
1990
allochtonen / jongeren / vreemdelingenrecht / ouderlijke macht
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM