Uitgebreid zoeken
De Amsterdamse werf van de VOC
Bakhuizen, Ludolf
olieverf
1696
landschap / stadsgezicht Amsterdam / Oostenburg / Verenigde Oostindische Compagnie / ambachten en beroepen / scheepsbouw, mijnbouw / scheepvaart / migratie / ambachten en beroepen / ambachten en beroepen / scheepvaart
Amsterdams Historisch Museum
Amsterdams Historisch Museum, bruikleen Instituut Collectie Nederland, Rijswijk/Amsterdam. Buitenland: Loan Netherlands Institute for Cultural Heritage (ICN), Rijswijk/Amsterdam, on loan to Amsterdams Historisch Museum
Amsterdam Museum
via de website van Amsterdam Museum.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM