Uitgebreid zoeken
Arab women in the Middle Ages : private lives and public roles
Onderzoek naar het functioneren van Arabische vrouwen in de Moslimmaatschappij gedurende de Middeleeuwen. Na een beschrijving van het dagelijks leven van de vrouwen, waarin aspecten als huwelijk, gezin, kleding, vruchtbaarheid, gezondheid, kinderverzorging, anticonceptie en abortus aan de orde komen, wordt daarna aandacht besteed aan de rol die zij speelden in wetenschap en staatszaken.
Guthrie, Shirley
boek
2001
vrouwbeelden / dagelijks leven / geleerde vrouwen / islam / middeleeuwen / onderzoek
London
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM