Uitgebreid zoeken
Relevante stukken: 

Inventarisnummers:

Vreemdelingenregister

272 t/m 278: Vreemdelingenregister. Registers van vreemdelingen die zich in Amsterdam                gevestigd hebben. 1864 – 1903 8 delen 427 scans

279: Register van de gemeente Amsterdam tot inschrijving van vreemdelingen uit kracht van art. 8 van het Burgerlijk Wetboek. Met inliggende bijlagen. Met alfabetische index. 1849 – 1893 1 deel

280: Index op het register van de stad Amsterdam tot inschrijving van vreemdelingen (inv.nr. 267), geordend op de eerste letter van de achternaam. 1849 – 1893 1 deel

281: Register van personen die tot Nederlander zijn genaturaliseerd. 1848 – 1912 1deel

282 t/m 286: Registers van door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam aan            vreemdelingen verleende authorisatie tot inschrijving. 1855 – 1861 5 delen

Aanvragen voor gelijkstelling en naturalisatie

281: Register van personen die tot Nederlander zijn genaturaliseerd. 1848 – 1912. 1 deel


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM