Uitgebreid zoeken
Relevante stukken: 

Binnenlandse paspoorten

Rubrieknummer:

1.2.2.9.4.1 Paspoort-en vreemdelingenzaken/vreemdelingendienst

Inventarisnummers:

3859 t/m 4140: Kaartsysteem van de geregistreerde vreemdelingen. Alfabetisch geordend. Openbaar vanaf 2022

4141 t/m 4226: Vreemdelingenkaarten, van personen met een tijdelijke verblijfsvergunning. Openbaar vanaf 2022


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM