Uitgebreid zoeken

Banden tussen het land van herkomst en Nederland

Gastarbeiders kwamen naar Nederland om tijdelijk te werken om geld te verdienen voor thuis. De autoriteiten van veel herkomstlanden vreesden dat hun onderdanen tijdens hun verblijf in West-Europa kritisch zouden worden over de situatie in eigen land. Het grootste deel van de gastarbeiders kwam voor het werk naar Nederland en was niet politiek actief. Maar naast economische motieven had een politiek ongunstig klimaat in het thuisland vaak ook een rol gespeeld bij het besluit te vertrekken. De politieke vrijheid in Nederland zette een deel van de gastarbeiders aan zich te verenigingen en zowel de positie in Nederland te verbeteren als de situatie in het thuisland te veranderen. Op vele manieren werd geprobeerd deze ontwikkelingen tegen te gaan. Tussen verschillende groepen binnen dezelfde migrantengroep ontstonden spanningen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM