Uitgebreid zoeken

Banden tussen Spanje en Nederland

Spanje was in economisch opzicht afhankelijk van gastarbeid. Aan de andere kant wilde generaal Franco voorkomen dat Spaanse migranten in West-Europa beïnvloed zouden worden door de daar actieve arbeidersbewegingen. De Spaanse regering probeerde op verschillende manieren haar Spaanse onderdanen in den vreemde in haar invloedssfeer te houden. Maar de pogingen van het Spaanse regime om politieke beïnvloeding van Spanjaarden in Nederland te voorkomen, verhinderden niet dat groepen Spanjaarden openlijk de strijd aanbonden met het regime in Spanje.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM