Uitgebreid zoeken
bepaald geslacht : een onderzoek naar regelgeving inzake beroepsactiviteiten waarvoor het geslacht bepalend is
Onderzoek verricht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Monster, Mies / [et al.]
boek
2002
beroepen / sekse / arbeidsverdeling naar sekse / EU (eng) / EG-richtlijnen / sollicitaties / allochtonen / etniciteit / arbeidsrecht / rechtspraak / historisch / Nederland / EU-landen
Doetinchem
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM