Uitgebreid zoeken

Bezoek aan het archief/museum

Leerlingen kunnen een bezoek brengen aan het lokale archief voor een kennismaking. Veel archieven bieden rondleidingen aan of speciale programma’s. De archivaris kan op verzoek van de school stukken laten zien waarin informatie te vinden is over migratie en migranten. Daarnaast kan iets vertelt worden over het verzamelbeleid van een archief. Hoe komt het archief aan archiefstukken? Wat wordt er bewaard en wie bepaald wat er bewaard wordt? Welke selecties worden er gemaakt en wie hebben er inspraak? Dit zou ook in het museum kunnen. Door zicht te krijgen op de werking van een archief kan de leerling zicht krijgen op de dynamische rol van erfgoed rond migratie en migranten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM