Uitgebreid zoeken
bij de gelijknamige tentoonstelling en lezingencyclus
Uitgave bij de gelijknamige tentoonstelling en lezingencyclusin het kader van het project Informatieverzorging op het terreinvan zwarte en migrantenvrouwen, georganiseerd door het IIAV.Bevat ook teksten van de lezingen.
Roepman, Ansje / Breure, Marnel
boek
1996
zwarte vrouwen / allochtonen / migratie / vrouwbeelden / vluchtelingen / informatievoorziening / wereldvrouwenconferenties / VN / Nederlands-Indië / 1995 / Arabisch
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM