Uitgebreid zoeken
black women
Bundel waarin opvattingen over vrouwzijn en feminisme geplaatstworden binnen de context van 'ras' en etniciteit. Bestaandefeministische theorieën worden onder de loupe genomen, inhoeverre deze gewoontegetrouw de ervaringen van zwarte vrouwenbuiten hebben gesloten. Onderzocht wordt in hoeverre het begrip'feminisme' geherwaardeerd moet worden. In de bundel zijn devolgende bijdragen opgenomen: From sexual denigration toself-respect : resisting images of black female sexuality / doorAnnecka Marshall; Exemplary women / door Delia Jarrett-Macauley;Those whom the immigration law has kept apart : let no-one jointogether : a view on immigration incantation / door DeborahCheney; 'A mouse in a jungle' : the black christian woman0sexperience in the church and society in Britain / door ValentinaAlexander; Naming and identity / door Felly NkwetoSimmonds;Creative space? : the experience of black women inBritish art schools / door Juliette Jarrett; 'White' skins,straight masks : masquerading identities / door Helen (charles);Literature, feminism and the African woman today / door Ama AtaAidoo; The rough side of the mountain : black women andrepresentation in film / door Lola Young.
Jarrett-Macauley, Delia
boek
1996
zwart feminisme / zwarte vrouwen / identiteit / vrouwbeelden / literatuur / kunsten / films / kerken / seksualiteit / zwart / lesbisch / zwart feminisme / zwarte kunstenaressen / Verenigd Koninkrijk / bundel
London
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM