Uitgebreid zoeken

Bovenbouw: maatschappijleer

Bij de HAVO en VWO is ‘pluriforme samenlevingen’ een van de hoofdonderwerpen. Bij VMBO kan migratie aan de orde komen in de domeinen cultuur en socialisatie, sociale verschillen en beeldvorming en stereotypering.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM