Uitgebreid zoeken

Brug naar de samenleving

De mate waarin migranten verschillen van de samenleving waarin ze zich vestigen, bijvoorbeeld qua geloof, heeft gevolgen voor hun wijze van organiseren. Zowel naar aard, continuïteit en omvang. Organisaties helpen de kloof tussen migranten en de omringende samenleving te overbruggen en kunnen inpassing vergemakkelijken. De invloed van het verschil wordt echter gemakkelijk overschat. Talloze studies hebben inmiddels aangetoond dat migrantengroepen die niet sterk (lijken te) verschillen van de rest van de samenleving net zoveel organisaties opzetten als groepen die dat wel doen. In ieder geval ztten migranten die worden uitgesloten, bijvoorbeeld van sociale vangnetten of toegang tot burgerschap, vaak organisaties op met het doel alternatieven te creëren - zoals eigen vangnetten.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM