Studiedag: Vluchtelingenopvang en de rol van het maatschappelijk middenveld vanuit een historisch perspectief

Op donderdag 27 oktober 2016 organiseert het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) in samenspraak met de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) een studiemiddag met als onderwerp: ‘Vluchtelingenopvang en de rol van het maatschappelijk middenveld vanuit een historisch perspectief’. De studiemiddag vindt plaats op de Campus Den Haag. Aanmelden kan via rick [dot] de [dot] jongatiisg [dot] nl (Rick de Jong).

Projectbeschrijving

Op donderdag 27 oktober 2016 organiseert het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) in samenspraak met de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) een studiemiddag met als onderwerp: ‘Vluchtelingenopvang en de rol van het maatschappelijk middenveld vanuit een historisch perspectief’. Aanmelden kan via rick [dot] de [dot] jongatiisg [dot] nl (Rick de Jong)

Bij de ontvangst en opvang van vluchtelingen in de afgelopen 70 jaar zijn diverse organisaties en individuen betrokken geweest, zowel op landelijk als op lokaal niveau en zowel door particulieren als van overheidswege. Veel van de initiatieven zijn vervolgens gedocumenteerd en hebben hun weg gevonden naar verschillende archieven in het land.

De meer recente komst van vluchtelingen heeft wederom geleid tot verschillende maatschappelijke initiatieven voor ontvangst, opvang en integratie. Tijdens de studiedag op 27 oktober willen we de huidige ontwikkelingen in historisch perspectief plaatsen. Het doel hiervan is om inzichten vanuit maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen, wetenschappers en archieven samen te brengen en om vervolgens te kijken welke vragen voor verder onderzoek hieruit voort komen.

Het initiatief voor deze studiedag bouwt voort op een door het CGM en de archievenkoepel DIVA georganiseerde studiedag op 11 oktober 2001. Daaraan gekoppeld was een reeks workshops voor archivarissen rondom het thema Verzamelen van Migrantenarchieven. De studiedag en workshops konden op veel belangstelling rekenen. Het inventariseren van migrantenarchieven werd destijds mogelijk gemaakt door een subsidie van Het Ministerie van OC&W voor het project ‘Verwerving erfgoed minderheden’. Nu migratie, door de recente vluchtelingenmigratie vanuit onder meer Syrië, sterk in de belangstelling staat, is het belangrijk om te bezien waar organisaties en archieven nu, vijftien jaar na het eerste initiatief, staan. Het maatschappelijke en emancipatoire belang van het verwerven van archieven wordt breed onderschreven. Wat willen en kunnen archieven en wetenschappers? Wat zijn problemen en mogelijkheden?

Programma

Dagvoorzitter Prof. Dr. Marlou Schrover (UL Geschiedenis)

13.00 Prof. Dr. Leo Lucassen (UL Geschiedenis en IISG Amsterdam) IISG als verzamelplek voor migrantenarchieven

13.15 Teuntje Vosters MA (UL Geschiedenis) Rol middenveld als pleitbezorger en belang van organisaties

13.35 Sara Cosemans MA (KU Leuven) Vluchten in archieven: Het spoor van resettlementvluchtelingen van selectie tot hervestiging (1951-1991)

13.55 dr. Marijke van Faassen (ING Huygens) Migrant (R)e-collections. Digitale benaderingen voor het verwerven, bewaren, verrijken en bestuderen van migrantenerfgoed wereldwijd.

14.15 dr. Stefan Kok (UL Rechten) (juridische) Lobby en externe communicatie

14.35 Commentaar en vragen eerste ronde

14.50 Theepauze

15.05 Regionaal Archief Nijmegen (RAN) over Heumersoord (naam spreker volgt)

15.25 Drs. Hanneke Buurman (diaken Evangelisch-Lutherse Gemeente Zwolle) en drs. Lolke Folkertsma (archivaris provincie Overijssel en Historisch Centrum Overijssel).

15.45 dr. Florence Limburg en Maartje van de Kamp MA (Nationaal Archief) Het bewaren van archieven van overheidsorganisaties in de vreemdelingenketen

16.05 commentaar en vragen tweede ronde: Prof.dr. Rinus Penninx

Praktische informatie
Aanmelden voor deze middag kan door een e-mail te sturen naar rick [dot] de [dot] jongatiisg [dot] nl (Rick de Jong).

Datum: Donderdag 27 oktober, 13:00-17:00
Plaats: Den Haag, Gebouw Stichthage, Koningin Julianaplein 10 Den Haag, zaal Lange Voorhout (Pal naast Den Haag Centraal Station)
Routebeschrijving: https://www.universiteitleiden.nl/locaties/stichthage


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM