50 jaar arbeidsmigratie uit Marokko en Turkije naar België

In de schaduw van de herdenking van De Groote Oorlog - en wellicht meer relevant voor de maatschappij vandaag - komt ook een hele reeks initiatieven op gang rond 50 jaar arbeidsmigratie uit Marokko en Turkije waarbij Amsab-ISG betrokken is. Met beide landen sloot België in 1964 verdragen over de komst van ‘gastarbeiders’. Maar de migratie uit beide landen (en ook uit andere streken) heeft zich grotendeels afgespeeld buiten het kader van die akkoorden en al voor 1964 waren er mensen uit Marokko  of Turkije in België. Uit andere mediterrane landen, zoals Italië en Griekenland, waren eerder gastarbeiders aangetrokken. Anders gesteld: 1964 is niet veel meer dan één moment in de migratiegeschiedenis van België, maar wél een ideale kapstok om allerlei initiatieven aan op te hangen.

Projectbeschrijving

Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel is het aantal activiteiten nauwelijks te tellen of te overzien. De aard en de schaal van de initiatieven is bijzonder gevarieerd: van een lokale muziekavond tot overzichtstentoonstellingen die rondreizen. Opmerkelijk is dat in de slipstream van de Turkse en Marokkaanse herdenkingen ook andere gemeenschappen een historische reflex ontwikkelen. Zo heeft de Ghanese gemeenschap in Gent een project opgezet rond haar 30 jaar aanwezigheid in de stad. Een ander opvallend fenomeen is dat heel wat initiatieven uit de betrokken gemeenschappen zelf komen. Tien jaar geleden, bij de beperkte herdenkingen van 40 jaar arbeidsverdragen, was dat veel minder het geval, zeker in Vlaanderen. Wie op de hoogte wil blijven van wat er allemaal op stapel staat, kan gelukkig terugvallen op een aantal websites: de meest algemene is http://www.uitinvlaanderen.be/50-jaar-migratie. Ook Antwerpen en Gent hebben hun eigen websites: respectievelijk www.dna.be/50jaarmigratie/node/6218 en www.50jaarwaardelandgenoten.be

Sinds een decennium is migratie  een thema in de werking van Amsab-ISG en het zal dan ook niet verbazen dat de instelling bij diverse initiatieven betrokken is. Zo is Amsab-ISG de archiefpartner in ‘MIRAS: 50 jaar Turkse migratie’, het project van de Unie van Turkse Verenigingen en Kardelen (zie www.miras50.be).  Amsab-ISG brengt expertise in bij reminiscentieprojecten zoals dat van het STAM en het MIAT in Gent, en levert materiaal voor diverse exposities en publicaties, ook aan de andere kant van de taalgrens. Want hoewel de historische migratie van de jaren zestig zich nog afspeelde binnen het unitaire België, verlopen de herdenkingen volgens gewestelijke lijnen… Of hoe subsidiereglementen het herinneren sturen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM