Database Migrantenorganisaties Nederland

Turkse organisatie 1986

De database geeft een overzicht van migrantenorganisaties in Nederland en vermeldt onder andere de naam van de organisaties en het land van herkomst, etniciteit en religie van de doelgroepen.

Projectbeschrijving

Door de tijd heen hebben migranten in Nederland duizenden organisaties opgericht om hun belangen te verdedigen, hun religieuze leven vorm te geven, hun maatschappelijke welzijn te verhogen, hun cultuur te beleven of om welke andere redenen dan ook. In de afgelopen tien jaar hebben CGM-leden in het kader van verschillende onderzoeksprojecten databases gemaakt. Deze zijn nu bij elkaar gebracht in de CGM database Migrantenorganisaties in Nederland. Deze organisaties zijn online doorzoekbaar.

De database vermeldt onder andere de naam van de organisaties en het land van herkomst, etniciteit en eventuele religie van de doelgroepen. Ook groepsspecifieke kenmerken als 'ouderen', 'jongeren' of 'vrouwen' zijn vermeld. Daarnaast kan gezocht worden op primaire doelstellingen zoals welzijn, sociaal-cultureel, belangenbehartiging, sport, cultuur enzovoorts.

Doorzoek de database op de website van het IISG.

Er wordt op dit moment binnen het project 'Collaboratory Migrantenorganisaties' gewerkt aan het ontwikkelen van een Europese database van migrantenorganisaties.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM